ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ Δ.ΚΟΖΑΝΗΣ

Δήμος 24613 50300
Κ.Ε.Π Δήμου Κοζάνης 24613 51000
Γραφείου Τουρισμού Δήμου 24610 39979
Δημοτική Αστυνομία 24613 01194
Τροχαία 24610 23142
Αρχαιολογικό Μουσείο 24610 26210
Δημοτική Βιβλιοθήκη 24613 50435

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΒΛΑΒΕΣ
ΔΕΗ 24610 34515
Ο.Τ.Ε 11888
Δ.Ε.Υ.Α.Κ 24610 51500
Δημόσιου Φωτισμού 24610 50625
Καθαριότητα 24610 50644
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άμεση Δράση 100
Τροχαία 24610 23142
Τμήμα Ασφάλειας 24610 54435
Δημοτική Αστυνομία 24610 50303
Πυροσβετική 199
ΥΓΕΙΑ
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο
Τηλ. Κέντρο 24613 52600
Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24613 52651
ΕΚΑΒ 166
Κ.Υ Λευκοπηγής 24610 99233
ΙΚΑ Κοζάνης – Πληροφορίες 24610 40211
ΙΚΑ Ραντεβού 184
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΤΕΛ Υπεραστικών 24610 34454
24610 34455
Αποθήκη 24610 22788
ΚΤΕΛ Αστικών 24610 34204
Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» 24610 36098
ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Κοζάνης 24610 40500