Ο Δημοτικός Κήπος αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη της Κοζάνης.
Βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πόλης και αποτελεί καθημερινό πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες.

image