Ένα εντυπωσιακό γεωλογικό φαινόμενο που παρέμεινε άγνωστο για πολύ καιρό είναι τα «μπουχάρια» (καμινάδες στα κοζανίτικα) και τα «νοχτάρια», οι φυσικές γεωμορφές που προήλθαν από τη διάβρωση του εδάφους σε μια διαδικασία που χρειάστηκε 70.000 χρόνια, για να ολοκληρωθεί. Ακολουθήστε τον ασφαλτόδρομο προς το μικρό αυτό “Grand Canyon”, που βρίσκεται στο ρέμα της Ποταμιάς, στο Μικρόβαλτο του Δήμου Καμβουνίων.

image