Ε, μαρ…. τι σι πειράζ’ που σταζ’ ?? Έχ’ς ακόμα
μιαν νότα. Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι, ..ΣΠΛΙΑΤΣΣΣ..!!!
image