Ντιόντιου, είνι καλό του κρασί  ή αν του πιω θα με τσιακώσει κάνας
τσιόρταρους κι θα σκώνου σιαπαν τα πουδάρια κι θα φκιάνω ασκήσεις ακριβείας σαν τ’ν Κομανέτσι?

Κοντά σας: Coffee Lab Kozani  || ||Medusa Meze Bar|| DeuxK Bakery|| Funky monkey || Sin Night Club || Αερικό  || 4Coffee || The Resto Bar || Άμπακος || The Green Wagon || Γεωργάκας Αρτοπωλειον || Το Πέλαγος || ΑΕΡΙΚΟ || Κ@ΝΤΙΝΑ του Τσικριτζή

| Ανακαλύψτε περισσότερα |

image