Τα κασ’μέρια κι τα κάχα – μπάχα, πουλιτεύουντι ως τα σήμιρα, κρατιούντι οι ρίζις καλά κι αυτοί που ζουν στ’ Σκ’ρκα τα καταλαβαίν’ καλύτιρα απ’ τουν καθένα.

Έτος Ύδρησης 1984 μέχρι σήμερα ο Φανός ΣΚ’ΡΚΑ είναι ίσως ο μεγαλύτερος φανός. Δίπλα στο κέντρο της Κοζάνης

Κοντά σας: Royal Bean || Πεσκέσι || The Green Wagon || Το Πέλαγος ||Μούσες||  Gallery Cafe Rock Bar ||Όλα Κρέπα || Όπως παλιά Καφέ-ουζερί || Chorus ||

| Ανακαλύψτε περισσότερα |

image